Forum

Is het wat? Voldoet deze site aan de behoefte om meer te weten te komen over algen? Klopt de informatie? Is het te eenzijdig? Wil je zelf informatie toevoegen? Wil je een vraag stellen?

Dat kan allemaal op deze pagina. Voel je vrij om te reageren.

Je kunt mij ook mailen (auke.vanderhoek@gmail.com) voor nieuws of andere zaken die nog niet staan vermeld. Ik ben werkzaam in een geheel andere branche en heb daardoor  onvoldoende tijd om alles te volgen.

Advertenties

22 responses

16 01 2008
Rob Korten

Recent artikel:

December 12, 2007
Initial Data From the Vertigro Field Test Bed Plant Reports Average Production of 276 Tons of Algae Bio Mass on a Per Acre/Per Year Basis

——————————————————————————–

El Paso Texas: The Vertigro Joint Venture has released initial test results from its high density bio mass (algae) field test bed plant located at its research and development facility in El Paso, Texas.

During a 90 day continual production test, algae was being harvested at an average of one gram (dry weight) per liter. This equates to algae bio mass production of 276 tons of algae per acre per year. Achieving the same biomass production rate with an algal species having 50% lipids (oil) content would therefore deliver approximately 33,000 gallons of algae oil per acre per year.

The primary focus of the 90-day continuous production test was determining the robustness of the field test bed. Other secondary tests were also conducted including using different ph levels, C02 levels, fluid temperatures, nutrients, types of algae, and planned system failures. It is important to note that the system has not been optimized for production yields or the best selection of algae species at this time.

The next phase of development will include increasing the number of bio reactor units from 30 to 100 and then continuing a number of production tests that may further increase production as well as initiating various extraction tests. The results released today are in keeping with data previously announced from the Joint Venture’s laboratory proof of concept test bed. Subsequently, the joint venture intends to build out a one acre pilot plant with engineer design work underway at this time.

As a comparative, food crop such as soy bean will typically produce some 48 gallons oil per acre per year and palm will produce approximately 630 gallons oil per acre per year. In addition, the Vertigro Bio Reactor System is a closed loop continuous production system that uses little water and may be built on non arable lands.

Glen Kertz and Dr. Aga Pinowska, who head the research and development program, commented “This is a major milestone for us as we have demonstrated the robustness of the Bio Mass System with satisfactory production results from a system that has not yet been optimized for algae production, which will become part of the next phase of testing”. They also noted “We have learned how to produce a very large algal bio-mass under varying environmental and operating conditions in our continuous process photo bioreactors. We believe these initial results are amongst the best achieved to date, and we are confident we can now increase the productivity.”

“We are extremely pleased with the robustness and performance of the Vertigro technology in sustainably producing commercial quantities of algae biomass,” states Doug Frater, Global Green Solutions CEO. “Over the coming months we will further optimize the technology and demonstrate economic algae production for biofuel feedstock purposes.”

The Vertigo system may be a solution to the renewable energy sector’s quest to create a clean, green process which uses mainly light, water and air to create fuel. The Vertigro technology employs a proprietary highdensity vertical bio-reactor that produces fast growing algae which may yield large volumes of high-grade algae oil. This oil can be refined into a cost-effective, non-polluting diesel biofuel, jet fuel and other applications. The algae derived fuel may be an energy efficient replacement for fossil fuels and can be used in any diesel powered vehicle or machinery. In addition, 90% by weight of the algae is captured carbon dioxide, which is “sequestered” by this process and so contributes significantly to the reduction of greenhouse gasses.

Valcent: OTC BB VCPTF (www.valcent.net), together with Global Green Solutions Inc: OTC BB GGRN (www.globalgreensolutions.com are each 50% partners in the Vertigro Joint Venture that has developed a pilot plant in El Paso which became operational in March 2007 and is the primary research and development site for the Vertigro technology. Valcent’s primary responsibility is research and initial development with Global Green’s responsibilities including final engineering and commercialization of Vertigro.

For more information, visit: http://www.valcent.net

16 01 2008
Anthony Verschoor

Mooi dat er wereldwijd zoveel belangstelling is voor algen.
Voor vergelijking met NL is het goed om te weten dat de lichtinval in El Paso gemiddeld 2,5 x zo hoog is als in Nederland, potentiële productiviteit idem dito. Het gaat hier om een gesloten systeem met DUNNE buizen, dit zijn inderdaad de systemen waar je de hoogste productiviteit mee kunt halen.
Verder betreft het een 90-daagse test, doe dit maal 4 en je hebt je jaarproductie, maar het is niet het hele jaar zomer.
Verder zijn de cijfers ge-extrapoleerd op basis van een kleinere proef met fotobioreactors.
Desalniettemin: mooie cijfers, doe dit nog eens op een echte hectare, het hele jaar rond en meet ook hoeveel olie je er dan daadwerkelijk uit weet te krijgen.

18 04 2008
Jelmer

De enorme belangstelling voor algen is alleen positief te noemen. Meer opvallend vindt ik de belangstelling vanuit nederland. Gemotiveerd door de doelstelling van dit kabinet. De recente ontwikkelingen van een hoge olieprijs en voedselprijs, heeft de eerste generatie bio-brandstof van de baan geschroven. Als deze eerste genratie bio-brandstoffen niet zo onder druk zouden zijn komen te staan. Zou de belangstelling voor algen niet zo hoog zijn.

Over het onderzoek. Zoals meneer Verschoor al aangeeft is de lichtinval in nederland vele malen lager. Crusiaal voor projecten in nederland, zeker als men gaat voor de algenolie. En is er geen rekening gehouden met seizoenen. Dus zullen de cijfer voor een jaarpoructie beduidend langer liggen.

Niet te min, ben ik een groot voorstander en optimist over het kweken van algen.

Ik moet zeggen dat ik dit een hele mooie website vindt.

21 04 2008
auke244

Hallo Jelmer,

Dank voor je reactie en compliment.

Hartelijke groet, Auke

25 08 2008
Adrie

Jammer dat het artikel niet vermeldt hoeveel energie het kweken van algen op deze wijze kost. Neem dan ook het indikken en drogen van de algen mee en je zult zien dat de energiebalans negatief uitpakt.

18 09 2008
Niels

Beste Auke,

Allereerst een compliment over de website met veel nuttige informatie.

Ik heb in “Technisch weekblad” een artikel gelezen over algenteelt.
Zodoende ben ik geinteresseerd geraakt in algenteelt.

Uit diverse artikelen heb ik vernomen dat het algenteelt proces niet ingewikkeld is en dat er geen hoge investeringen nodig zijn voor open systemen.

Is het rendabel om op kleine schaal algen te telen in Nederland?
(0,5 ha open systeem)
Zijn er afnemens voor halffabrikaten van algen (algenvla) en zo ja welke?

Is er ergens verdere informatie beschikbaar betreffende algeteelt op kleine schaal?

Misschien kan iemand mij verder helpen.
Bij voorbaat dank.

Niels

25 09 2008
auke244

Dank je, Niels, voor je complimenten.

Ik weet niet of het zo eenvoudig is, als jij aangeeft, maar ik ben ook benieuwd of er meer mensen zijn die kleinschalig algen willen kweken. Er zijn vast meer mensen in Nederland (of daarbuiten) die beschikking hebben over een stukje grond en die met dit idee rondlopen.

Reacties zijn welkom. (hoeft niet perse via deze site. Het kan ook per mail)

1 11 2008
Rick

Heel mooi om te zien dat er veel belangstelling is om te komen tot een beter klimaat.
graag zou ik kontact komen met je willen komen.
ik ben voornemens om algen in het buitenland te telen.

mvg , Rick

9 12 2008
Arnold

Beste heren,

Ik ben op zoek naar informatie over algenkweek voor varkensvoer, ik heb inmiddels 4 rapporten gevonden maar die gaan die zijn niet vergelijkbaar met elkaar.

mvg Arnold

13 03 2009
Douwe Zijlstra

Persbericht
Hallum, vrijdag 13 maart 2009

Innovatief algenkweekproject oogst eerste algen

Een oogst van ettelijke kilo’s vormde deze week het eerste positieve resultaat van een project in Friesland om algen te kweken op basis van de reststromen van een biovergistingsinstallatie . De eerste fase van dit innovatieve project startte het afgelopen najaar met de aanleg van diverse bassins voor de kweek van algen op het erf van melkveebedrijf Kelstein te Hallum (gemeente Ferwerderadiel). De nu geoogste Chlorella vulgaris algen zijn gekweekt met behulp van de restwarmte van de biogasinstallatie en de daaraan gekoppelde generatoren. De komende maanden zijn diverse testen gepland voor de benutting van andere reststromen van de installatie, zoals CO2 en het vergiste materiaal (digestaat). Het eerste doel van het project is om de gekweekte algen te verwerken tot bio-olie (o.a. biodiesel).

De laatste twee jaar neemt de belangstelling voor algen als bron van olie sterk toe. Algen bieden in dit verband grote voordelen in vergelijking met landbouwgewassen zoals koolzaad, oliepalmen en jatropha. Algen concurreren bijvoorbeeld niet met voedingstoepassingen. Ook legt de algenkweek geen beslag op vruchtbare landbouwgrond. Verder kunnen algen veel meer olie per hectare opleveren dan het hoogst renderende plantaardige gewas (oliepalmen). Uit algen kunnen ook diverse andere waardevolle producten worden gewonnen, zoals kleurstoffen, eiwitten en suikers.
Door de kweek van algen te combineren met een biogasinstallatie zijn grote milieuvoordelen te behalen. Tijdens hun groei leggen algen namelijk ruwweg twee keer hun lichaamsgewicht aan CO2 vast. Een algenkwekerij kan daarom belangrijk bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van dit broeikasgas. Met het toenemen van het aantal biogasinstallaties in Nederland neemt ook de omvang van de reststroom digestaat toe. Een kubieke meter digestaat bevat voldoende nutriënten voor de kweek van circa 500 kg algen. Het kweken van algen op digestaat heeft zodoende de potentie op een duurzame manier meerwaarde te creëren uit deze reststroom.

Het project is een initiatief van de eigenaren van melkveebedrijf Kelstein, de familie Zijlstra. Het heeft vooralsnog een looptijd van drie jaar. Het is de bedoeling jaarlijks het grootste gedeelte van het digestaat van de installatie op een bedrijfseconomisch en ecologisch verantwoorde manier te verwerken. Mede vanwege het grote maatschappelijke belang ondersteunt de gemeente Ferwerderadiel het project. De uitvoering wordt financieel ondersteund door SenterNovem, het ministerie van LNV, Rabobank en Samenwerkingsverband Noord Nederland. Aanvullende ondersteuning is aangevraagd bij LTO en de Provincie Friesland. Bij de voorbereiding en uitvoering van het project zijn een aantal bedrijven betrokken waaronder melkveebedrijf Kelstein, AF&F (Algae for Food & Fuel), Crassus Advice4you, Bredenoord BioEnergy, DLV Plant en Davinci Finance.

Noot voor de redactie
Kelstein is een toonaangevend familiebedrijf in de agrarische sector en onderzoekspartner voor biogas- en algenproductie. Haar activiteiten richten zich op melkproductie, melkveefokkerij, duurzame energieproductie en algenteelt en –verwerking. De vernieuwende en eigentijdse diensten en producten van het bedrijf brengen meerwaarde voor de gehele agribusiness.

Meer informatie:
Dhr. Douwe Zijlstra
Melkveebedrijf Kelstein
Kelnersweg 8
9074 LJ Hallum (gemeente Ferwerderadiel).
Tel: 0518-431378
(www.kelstein.nl)

13 03 2009
Eerste algen geoogst in Hallum! « Everything you want to know about algae, but were afraid to ask.

[…] Eerste algen geoogst in Hallum! 13 03 2009 Aldus de heer Zijlstra in een persbericht, dat is gestuurd naar deze site: […]

25 06 2009
Art

Hi All,

Nasa heeft een leuk project, algen kweek op rioolafval in plastic semipermeabele membranen op zee. concentratie van de algenslurry gebeurt tijdens osmose proces waarbij water uit de (zoetwater) algen/nutient slurry wordt getransporteerd tijdens groeifase. de reusachtige zeshoekige zakken worden gemixt door golf bewegingen. na groei, uithongering en concentratie kan slurry geoogst worden voor verder gebruik. energie verbruik blijft beperkt to mengen van ent/rioolwater in de zakken en transport van zakken/slurry, oogsten gebeurt door uitpompen.

http://greeneconomypost.com/nasa-algae-sewage-biofuel-2702.htm

wat zijn de zwakke plekken ? enorme hoeveelheid hitech plastics, woeste zee schade/afbraak plastic ? hoe doet de temperatuur hier ertoe ? beschaduw je lokaal de oceaan niet te veel ? Is dit wel zo een nieuw idee ?

25 06 2009
Art

euh webmaster, is er een limitatie op het aantal reacties, mijn laatste reactie op sander over algenkweek bij corus is niet te plaatsen ? erg jammer want er valt nog wel iets over te zeggen en ik ben nog steeds geprikkeld door de reacties om verder te puzzelen.

Art

10 07 2009
Art

Beste algenlezerts,

’t is niet druk op dit blog, voel bijna al een priveblog aan 😉

De noorderluchtlijn gaat vliegen op algen olie. na alle algen hypes nu weer een luchtballonetje ?

http://www.duurzameluchtvaart.nl

Deze lijndienst moet gaan vliegen op algenolie en zo een “groen” alternatief worden voor de hsl lijn richting groningen. leuk idee, met 1,5 km2 vijver kerosine maken… zou het ze gaan lukken?

26 09 2010
huwelijk dj

Het project is een initiatief van de eigenaren van melkveebedrijf Kelstein, de familie Zijlstra. Het heeft vooralsnog een looptijd van drie jaar. Het is de bedoeling jaarlijks het grootste gedeelte van het digestaat van de installatie op een bedrijfseconomisch en ecologisch verantwoorde manier te verwerken. Mede vanwege het grote maatschappelijke belang ondersteunt de gemeente Ferwerderadiel het project. De uitvoering wordt financieel ondersteund door SenterNovem, het ministerie van LNV, Rabobank en Samenwerkingsverband Noord Nederland. Aanvullende ondersteuning is aangevraagd bij LTO en de Provincie Friesland. Bij de voorbereiding en uitvoering van het project zijn een aantal bedrijven betrokken waaronder melkveebedrijf Kelstein, AF&F (Algae for Food & Fuel), Crassus Advice4you, Bredenoord BioEnergy, DLV Plant en Davinci Finance.

10 10 2011
moppen

Bedankt voor het delen, was hier al even naar op zoek!

7 12 2011
AlgenOnderzoeker7

wat is de beste manier om algen te kweken met goedkope materialen, zodat je het ook thuis kunt doen.

10 03 2012
Art

Met een paarpompjes lucht borrelen in een aquarium of colafles, beetje kunstmest erbij en je hebt groene soep. Goed mengen, extra licht en co2 uit cv of patroon helpen.

Eenstin de week 1/2 van volume in jerrycan, even doseren met feso4 of andervlokmiddeltje en voila, je kan 1 mg droge algen per liter per uur produceren

22 12 2012
Meesbenninga

Hallo, ik doe voor mijn proefielwerkstuk een proef met algen. Mijn vraag was hoe kan je algen scheiden van water om duidelijk te zien wat je overhoud?

22 12 2012
Algae Food & Fuel (@Algaefoodfuel)

Hi Mees,

algen zakken vanzelf uit als je een dagje wacht. je kunt ze een handje helpen met vlokmiddelen. de vlokkende algen kun je met eek koffie filter uitfilteren en filter kun je drogen op de kachel.

Art

28 11 2013
mutAppapy

UGG shoes are fashionable. They are the must have accessories. They are one of the most popular footwear items on the marketplace. More women begin that will wear these sheepskin footwear. This new statement using trend has caused a hot craze internationally over the last ages. Aussie men might under no circumstances know their life essentials would become ultimate footwear. People in cold plus warm alike countries prefer to wear Australian sheepskin ” booties “. Celebrities like Gwyneth Paltrow, Kate Winslet and Java were spotted wearing these kinds of shoes on high-end occasions. Famous talk show hostprah Winfrey previously considered the ultra type as her favorite object.
[url=http://www.covetreats.com/p-59.html]http://www.covetreats.com/p-59.html[/url] アグ 正規店激安宣言★100%本物保証★アグ オーストラリア ベイリーボタン 5803 ネイビー【Ugg ブーツ 激安】 Ugg ムートンブーツ Bailey Button (Navy)
[url=http://www.covetreats.com/p-100.html]http://www.covetreats.com/p-100.html[/url] アグ 正規店激安宣言★100%本物保証★【Ugg ブーツ 激安】Ugg ムートンブーツ フォックスファー【新入荷モデル】アグ オーストラリア Fox Fur レディースGrey グレー
Why are uggs well-liked? How can they carry the fashion world by simply storm? Even though a scorching trend is replaced by way of another time and time period again, they still continue to stand the ground as among the list of hottest pieces. Like them or hate them, they do achieve fantastic success other brands decided not to. All of these might be explained by their adaptability. It is exactly this factor that makes sheepskin boots be essential parts of any lady’s storage room. As long as a new ladies keeping updated along with trend, she will never allow these fashionable shoes fall. http://www.covetreats.com/

12 05 2015
anne1tje

Dear everyone,

For a master project of the Technical university of Eindhoven I am trying to design an algae façade. I already found a lot of information about the functioning of the algae. However I am not able to find information about the size of the electro motor or water pump that is needed to make the installation working.
I would like to ask if their are sort of guidelines for the instalation size? In that way I can make a better estimation of installation space that I need in my design.

Kind regards,

Anne Grave

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: